Правила прийому

 
•  Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється відповідно листа  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 

• Згідно ст.53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-pn/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізація права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.
 

• Відповідно до ст. 34 Закону України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків.
 

• Згідно ст.36 Закону України "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.
 

• У відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:
 

• * заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
• *медичної картки про стан здоров"я дитини,
• *довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,
• *свідоцтва про народженння.